POTRÉTY

Umět vytvořit klasický strnulý portrét tak, aby vypadal jako  z roku 1851, je to absolutní minimum, používám-li historickou fotografickou techniku z tohoto období. Mé ambice míří mnohem výš. Magie prostoru za sklem, neopakovatelnost, nereprodukovatelnost, nemožnost dodatečné úpravy a manipulace, křehkost přetrvávající staletí – to vše jsou výzvy, které mě inspirují k modernějšímu, soudobému pojetí portrétu. Portrétu který pracuje s gestem, tajemstvím, detailem a emocemi…

Obrázek s galerií kolodiových obrazů narovnaných u zdi

Kontaktujte mne